I LAG OM DITT PROSJEKT

Kven er vi ?

 

 

Vegard og Erik er begge utdanna sivilingeniørar (M.Sc.) frå NTNU.

 

Tilsaman har dei over 35 års prosjekterfaring fra marin- og byggebransje.

 

gallery/FB - profilbilde

Erik Østby-deglum

 

 

Erik brenner for å jobbe med prosjekter på flere plan. Han mener at det er veldig mye likt fra prosjekt til prosjekt.

Ikke alle opplever dette fordi rammeverk, aktører, budsjetter, produkt, planer og mye mer kan være helt ulikt fra gang til gang. Ved å identifisere likheter og anvende samme metode reduseres usikkerhet. En er da bedre rustet for å oppdage og å jobbe med de ukjente aspektene.

 

Erik har lang og bred erfaring fra byggebransjen. Han har gjennomført mange prosjekter med ulike typer bygninger. Han har erfaring fra prosjekt- og prosjekteringsledelse, bedriftsledelse, miljøledelse, kvalitetssikring, strategiprosesser, innkjøp, kalkulasjon, undervisning, presentasjoner og veiledning.

 

På fritiden er han engasjert som turntrener og lagleder for sønnens fotballag. Han liker å lytte til gode radioprogrammer, han elsker god musikk, og er ellers ute på sykkel eller til fjells så ofte som han kan.

 

Erik vil hjelpe kunden å etablere en struktur, tydelige mål og planer. Han mener kommunikasjon, transparens og involvering er viktige suksesskriterier for et vellykket prosjekt.

 

erik@prosjektsmia.no

 

+47 411 63 481

Vegard Grimstad

 

Vegard har jobba med prosjekt som arbeidsform i over 20 år, hovedsakelig innanfor marine og offshore næring. Han har alt frå små lukseriøse Sunseeker båtar til store FPSO’ar, Offshore fartøy og Cruise skip på CV’en. Dette er komplekse prosjekt der alt, inkludert energiproduksjon og sjølvstendig infrastruktur må inkluderast, i tillegg til dei fartøytekniske funksjonane.

 

Nøkkelen til eit vellykka prosjekt ligg i prosjektstyring og prosjektledelse som ivaretek integrasjon og kommunikasjon mellom dei ulike disiplinane på eit tidleg nok stadie. Dette brenn Vegard for og han har god trening i å ta eit steg ut for å få oversikt og sjå heilheit i prosjekt.

 

Det er den tekniske interessa for bil, båt og mc som leda til karrierevalget. På fritida er han også engasjert med styreverv i idrettslag, trenar for barna, og er ellers å finne med ski, fjellsko, klatresko eller bassgitar så ofte det let seg gjere.

 

Vegard vil bistå kunden i prosjektgjennomføring ved å etablere gode planar, ha fokus på kommunikasjon, heilheit og løysingsorientert prosjektgjennomføring.

 

 

vegard@prosjektsmia.no

 

+47 907 56 146