I LAG OM DITT PROSJEKT

Tenester

Ditt prosjekt er i gode hender hos oss. 

 

Vi går systematisk til verks for å analysere og strukturere ditt prosjekt.

 

Derifrå kan vi lede og administrere prosjektet til mål.

 

Vi har stor kompetanse på planlegging og kommunikasjon i prosjekt,

og fokus vil alltid vere levering på tid og kost.

 

Vi bryr oss om ditt prosjekt ! 

 

Vi tilbyr eit mangfald av tenester i samband med prosjekt.

Tenestespekteret vårt inneheld mellom anna:

 

Prosjektledelse

Prosjekteringsledelse (design management)

Kvalitetsledelse

Prosjektplanlegging og -styring

Kontrakt og kontraktstyring

Design (konsept og skisse) 

Miljøledelse

Strategi og strategiprosesser